Për ne

Labi Invest ka investuar në ndërtimin e objektit afaristo banesor në Bregun e Diellit, te banesat e kuqe në lagjen Mati 1.
Destinimi i Labi Inveset është që të bëjë ndërtimin sa më kualitativ të objektit me materiale kualitative gjithmonë duke i respektuar rregullat e kërkuara të ndertimit ISO nga Bashkimi Europian.
Poashtu rregullat e kërkuara nga Kuvendi Komunal i Prishtinës të cekura në lëshimin e lejës së ndërtimit, duke bashkëpunuar me arkitektë dhe inxhinier të njohur nga Kosova.

Misioni ynë është që tu afrojmë qytetarëve tanë ambiente sa më të rehatshme familjare, për një jetë më të mirë.
Gjithashtu dhe qmime shumë të arsyeshme duke u bazuar në atë se afrohet gjithçka kualitetive me standarde europiane