Kontakti

Detajet për kontakt

Mati 1,  Rruga B – Alpet Shqipëtare, Prishtinë
Mob:+377 44 665 469
Mob: +386 49 883 839


Emri (i nevojshëm)

Email (i nevojshëm)

Mesazhi